Seagate เชื่อสถานการณ์ “Harddisk” กระทบถึงปลายปี 2012Seagate ผู้ผลิต HDD รายใหญ่ ประเมินสถานการณ์ “Harddisk” ทั่วโลกหลังเหตุน้ำท่วมประเทศไทย อาจขาดตลาดไปอีกหลายไตรมาส แม้ว่าโรงงานบางส่วนจะกลับมาเดินสายการผลิตได้ในต้นปี 2012 ก็ตาม จากผลกระทบดังกล่าว ทำให้ผู้ผลิต PC ยอมปรับลดความจุ/ขนาดของ HDD บางรุ่นลง หรือได้รับสินค้าล่าช้าไปบ้าง

  ส่วนราคาขาย Seagate คาดว่ายังทรงตัวในระดับเดิม จากปริมาณความต้องการที่ลดลง (เพราะราคาค่อนข้างสูง) ทั้งนี้ Seagate เองเพิ่งควบรวมกับ Samsung (แผนก HDD) จึงไม่ส่งผลกระทบมากนักในระยะยาวครับ

 

.
ที่มา : Electronista

Comments

comments

Powered by Facebook Comments