• 138
    0

    ปัจจุบันกลุ่มองค์กรธุรกิจต่างๆ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้งานมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน, ลดข้อผิดพลาดผ่านแอปพลิเคชั่นเสริมบน Mobile Device ซึ่งทุกคนแทบจะมีติดตัวกันอยู่แล้ว ทำให้ AIS เปิดตัวบริการ Business Solution ปัจจุบันสามารถใช้งานได้ 3 บริการด้วยกันคือ – Mobile Pro Delivery, eCatalog และ Mobile Wallboard มาดูกันครับว่าแต่ละบริการมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ? Mobile ...