• 137
    0

    แม้จะอยู่พื้นที่ห่างไกล แต่ด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 3G จาก AIS สามารถส่งต่อความห่วงใย ความคิดถึงได้ทันที จากคลิปวิดิโอ “Always There” เรื่องราวของครูแก้วตา ที่ต้องจากบ้านเกิดมาสอนเด็ก ณ โรงเรียนห่างไกล อาจจะยากลำบากเพียงใด แต่สุดท้ายยังมีคนที่คอยดูแล และเป็นที่พึ่งได้เสมอ … เชื่อว่าหลายคนต้องจากบ้าน จากพ่อแม่มาทำงาน – เรียนต่อ เมื่อเวลาผ่านย่อมเกิดอาการ Homesick บ้างไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ดี ...