• 92
    0

    มีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับการกลับมาของ Nokia ในธุรกิจสมาร์ทโฟน ทั้งจาก Supplier หรือ OEM เอง อย่างไรก็ตาม ทาง Nokia ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวผ่านหน้าเว็บไซต์ ยืนยันว่าไม่มีแผนการผลิต – จำหน่าย Device ในตลาด Consumer ช่วงนี้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ Nokia อาจทำตลาด Mobile Device ในรูปแบบ Brand-Licensing ...