• 411
    0

    ปัญหานึงเมื่อเวลาไปพักตามโรงแรม / สถานที่ใดก็ตามพบว่า ‘ปลั๊กไม่พอ‘ โดยเฉพาะยุคนี้ที่แบบว่า 1 คนมี Gadget ติดตัวหลายชิ้น ไหนจะสมาร์ทโฟน – แท็บเล็ต แม้กระทั่ง Notebook ที่พกมาอีก ทำให้ช่องปลั๊กที่มีอยู่จำกัดยังไงก็ไม่พอ จะให้แบกรางปลั๊กใส่กระเป๋าคงใช่เรื่อง (หนัก …) ล่าสุดพบว่ามี Gadget ที่น่าสนใจอีกชิ้นมาแนะนำกันครับ ‘Belkin SurgePlus’ คือ Charger ...