• 542
    0

    ช่วงนี้จะเห็นว่าเหล่า แบรนด์สินค้า ตัวแทนจำหน่าย ห้างค้าปลีก ห้างสรรพสินค้าต่างๆ เริ่มขยายช่องทางการจัดจำหน่ายทางออนไลน์ (Online Shopping) มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่าง The Mall, Tesco Lotus, Powerbuy ฯลฯ ตอบสนอง Lifestyle ผู้บริโภคยุคนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะสะดวกสบาย อยู่ตรงไหนก็สั่งซื้อสินค้าได้ครับ จ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ – บัตรเครดิต – เคาน์เตอร์เซอร์วิส ...