รีวิว BTCST Standard Hashrate ฟาร์มให้สุด สายขุด BTC ต้องมา (เมษายน 2564)

เห็นคุณ Kim Defi แนะนำฟาร์มนี้ กับเคยผ่านตามาบ้าง เลยเข้ามาดูกับ BTCST (Bitcoin Standard Hashrate) แพลตฟอร์มถูก Listed บน Binance ช่วงต้นปี 2021 และสนับสนุนโดยกลุ่ม Standard Hashrate Group เคลมว่ามีกำลังขุด BTC มากถึง 12% ของทั้งโลก เช่น Genesis Mining, Easy2Mine, Atlas Mining ฯลฯ

btcst standard hashrate

ตอนนี้ BTCST แบ่งเป็น 2 Token หลักคือ

BTCST

เป็น Token อิงตามกำลังขุด Bitcoin 0.1 TH/s ต่อ 1 หน่วย Token จะบอกว่าเหมือนซื้อกำลังขุดก็คล้ายๆ กัน เมื่อนำ BTCST มาฝากใน Pool ได้รับผลตอบแทนเป็น BTCB (Bitcoin บน Protocol BEP-20) หรือ BTCST

ณ วันที่ 6 เมษายน 2021 การฝาก BTCST ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 42.84% ต่อปี (APY) จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายวัน

Bitcoin (Tau Bitcoin)

ล่าสุด Standard Hashrate Group นำเสนอ Bitcoin สินทรัพย์เสมือน (Synthetic) อิงกับราคา Bitcoin แบบ 1:1 และ Supply เพิ่มขึ้นตามการขุด การได้มาของ Token ต้องฝาก BTCST, BTCB ลง Pool หรือเคาะเอาใน Pancakeswap

การฟาร์ม Bitcoin ด้วย BTCB ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 80.42% ต่อปี (APY) จ่ายค่าตอบแทนเป็นราย Block (6 เมษายน 2021)

btcst standard hashrate

btcst standard hashrate

ลักษณะการลงทุน

นำ BTCB ฝากใน Pool รับผลตอบแทนเป็น Tau Bitcoin โยนขายในตลาดได้ เหมาะกับสาย Hodl Bitcoin แต่ถือเฉยๆ ก็ไม่งอกเงย สามารถนำมาฝากกับ Yield นำไป DCA ลงทุนด้านอื่นตามต้องการ
ซื้อเหรียญ BTCST เสมือนการซื้อแรงขุด 1 Token = 0.1 TH/s นำมาฝากเพื่อรับ BTCB ผมว่าดีตรงไม่ต้องเสียค่าไฟ ไม่ต้อง Set เหมืองให้วุ่นวาย

โดยฟาร์มผ่าน Audit ของ Certik ตั้งแต่ต้นปี 2021 รองรับกระเป๋า (Wallet) หลากหลาย ปัจจุบันมียอด TVL ประมาณ 391 ล้าน USD (6 เมษายน 2021)

** การลงทุนในระบบ Defi มีความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคา ระบบทางเทคนิค ควรศึกษาข้อมูล และทำ Money Management ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง