Skip to content

เผยต้นทุนผลิต Galaxy S9+ ใกล้เคียง iPhone X หน้าจอ-ซีพียูแพงสุด

สงสัยมั้ยครับทำไม Samsung Galaxy S9+ ถึงราคาสูงกว่า Galaxy S8+ (พันเดียว) ล่าสุดเผยข้อมูลต้นทุนการผลิตจากนักวิเคราะห์ พบว่า  Galaxy S9+ ต้นทุนการผลิตใกล้เคียงกับ iPhone X ที่ 379 USD (ประมาณ 12,000 บาท)

ชิ้นส่วนแพงสุดคือ หน้าจอ + กระจกพาเนล (72.50 USD), ชิพประมวลผล Exynos (68 USD) , โมดูลกล้อง (48 USD) ตามลำดับ
เทียบกับ Galaxy S8+ ต้นทุนการผลิต (ณ ต้นปี 2017) พบว่าสูงกว่าราว 10% แต่ราคาขายจริงปรับขึ้นน้อยมาก (~3%) คาดว่า Samsung สามารถลด Cost บางขั้นตอนลง (เช่น ลดของแถม อิอิ)
ปล. ต้นทุนการผลิต 370 USD ไม่รวมค่าใช้จ่ายทาง R&D, Distribution, Marketing ฯลฯ
ที่มา : TechInsight