Skip to content

เผย Galaxy Z Fold3 ใช้จอ Eco OLED สว่างกว่า รองรับกล้องใต้จอ

หนึ่งในเทคโนโลยี Samsung ไม่ได้บอกงานเปิดตัว Galaxy Z Fold3 คือ ‘หน้าจอ Eco OLED‘ ปรับปรุงจากจอ Samsung Ultra-thin Glass (UTG) ใช้บน Galaxy Z Fold, Galaxy Z Flip โดยตัดส่วน ‘Polarize Layer‘ ออก เพิ่มความสว่างหน้าจอ 25% รองรับ S-Pen รุ่นใหม่ ขณะเดียวกัน สามารถรับแสงจากภายนอก เพิ่มประสิทธิภาพกล้องใต้จอ (UPC) อีกด้วย

Samsung ยืนยันว่าจอ Eco OLED รุ่นใหม่ สามารถ ‘ลดแสงสะท้อน‘ ไม่ต่างจากจอรุ่นเดิม แม้ไม่มี Polarize Layer

ลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่บน Galaxy Z Fold3 5G รอบนี้กระแสตอบรับดีไม่น้อยครับ ผ่าน https://www.samsung.com/th/smartphones/galaxy-z-fold3-5g/buy/