Skip to content

เสวนา Soft-power Up! ร่วม DEPA ส่งเกมไทยไปตลาดโลก

งานเสวนา Soft-power Up! ร่วมมือระหว่าง บริษัท จัมโบ้ จั๊มพส์ จำกัด และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ทำเกมเสริมอัตลักษณ์ไทยเพื่อไปบุกตลาดโลก กรณีศึกษา “Project REGULUS” พร้อมยกขบวนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมมอบสาระความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกมไทยให้กับผู้ประกอบการและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผ่าน PROJECT REGULUS ที่บริษัทจัมโบ้จั๊มพส์ พัฒนาร่วมกับพาร์ทเนอร์สำคัญอย่าง TV TOKYO เพื่อตอกย้ำจุดยืนในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมไทย ให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงกับผู้ประกอบการระดับสากล ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Soft-power Up

สำหรับงานเสวนา Soft-power Up! ทำเกมเสริมอัตลักษณ์ไทยเพื่อไปบุกตลาดโลก กรณีศึกษา “Project REGULUS” มีหัวข้อเสวนาที่น่าสนใจ อาทิ การส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับให้ผู้ประกอบการเกมไทย ได้แสดงศักยภาพและพัฒนาฝีมือสำหรับการแข่งขันในระดับสากล รวมไปถึงขยายโอกาสในการเติบโตของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกมไทย โดย คุณจุลนภ ศานติพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, การเสริมจุดแข็งให้กับเกมโดยใช้ SOFT POWER ของไทย

Soft-power Up

ทั้งนี้ PROJECT REGULUS ที่นำมาเป็นกรณีศึกษาในงานเสวนา ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา และจะพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการภายในปี 2567 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามงานเสวนา ข่าวสาร และกิจกรรมดี ๆ จากบริษัท จัมโบ้ จั๊มพส์ ได้ที่เฟซบุ๊ก Jumbo Jumps – www.facebook.com/JumboJumpsCompany และเว็บไซต์ www.jumbojumps.com