• 0
    0

    ดองนานมาก .. Gadget สำหรับมนุษย์คอนโดฯ ออฟฟิศ บ้าน เบื่อหยิบ Remote ปรับแอร์บ่อยๆ เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวเย็น ฝนตกอีกเอ้า หากมีทุนทรัพย์มากพอ แนะนำเลยครับ … ‘Ambi Climate 2‘ ตาม Concept คือ ‘ปรับอุณหภูมิตามสภาพอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ประมวลผลด้วย AI‘ ช่วยประหยัดพลังงาน ...