• 336
    0

    Chrome OS ถูกออกแบบให้รันบน Desktop / Laptops แตกต่างจาก Android ที่เน้นบนอุปกรณ์พกพาเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของ Wall Street Journal เผยว่า Google มีแผน ควบรวม’ Chrome OS กับ Android เข้าเป็นโอเอสเดียวภายในปี 2017 และคาดว่าจะเริ่มสาธิต (Demo) ...