• 1710
    0

    จะทำงานนอกบ้านทั้งที ตัวเลือกคงไม่มีเฉพาะ Notebook (Laptop) อย่างเดียวแล้ว จากรูปแบบ Form Factor ของ PC ปัจจุบันมีมากขึ้น ตอบสนอง Lifestyle การใช้งานหลากหลาย บางคนอาจไม่ได้ใช้ทำงานตั้งโต๊ะอย่างเดียว ยังใช้ดูหนัง / ต่อออกหน้าจอ – โปรเจคเตอร์ ฯลฯ อีกด้วย ทำให้กลุ่ม ‘2-in-1 Detachable‘ ได้รับความนิยมมากขึ้น ...